Mini-loco's Wiskunde klas 3 havo/vwo

Bij de meeste mini-loco's kun je nu op deze knop 'PDF' klikken. Dan wordt een pdf-bestand gegenereerd die je kunt afdrukken, zodat je de mini-loco ook kunt maken met de fysieke doosjes!

 
Mini-loco: rekenregels gehele positieve machten
 
Mini-loco: rekenen met wortels in formules Mini-loco: Statistiek; gemiddelde, modus, mediaan, spreidingsbreedte Mini-loco: cirkels Mini-loco: parabolen karakteriseren
 
Mini-loco: rechte lijnen formule en grafiek (y = ax + b, variant) Mini-loco: kwadratische vergelijkingen (2) Mini-loco: wortelvormen vermenigvuldigen (formules) Mini-loco: wortelvormen vermenigvuldigen (getallen)
 
Mini-loco: Parabolen en de topvorm Mini-loco: Lineaire formule bij tabel Mini-loco: rechte lijnen, grafiek en formule y = ax + b
 
Mini-loco: rekenen met wortels Mini-loco: wortels vereenvoudigen Mini-loco: coördinaten (3) Mini-loco: Rechte lijnen, formule en grafiek
 
Mini-loco: Procent en groeifactor Mini-loco: (Lineair) interpoleren en extrapoleren (alleen gehele getallen) Mini-loco: (Lineair) interpoleren en extrapoleren (ook kommagetallen) Mini-loco: Breuken met letters
 
Mini-loco: Venn-diagrammen (1) Mini-loco: wortelvormen omrekenen Mini-loco: oppervlakte cirkel(delen) in vierkant Mini-loco: rechte lijnen (ook KGT)
 
Mini-loco: rechte lijnen (klas 2&3) Mini-loco: welk deel is gekleurd? Mini-loco: parabolen en de top Mini-loco: goniometrie sin/cos/tan (getallen)
 
Mini-loco: goniometrie sin/cos/tan (formules) Mini-loco: rekenregels wortels Mini-loco: Kwadratische vergelijkingen (1) Mini-loco: Ontbinden in factoren