Mini-loco's Wiskunde A/C bovenbouw havo/vwo

Mini-loco: rekenen met wortels in formules
 
Mini-loco: Rekenregels machten (gehele getallen als macht) Mini-loco: Statistiek; gemiddelde, modus, mediaan, spreidingsbreedte Mini-loco: formules van sinusoïdes Mini-loco: breuken met een letter
 
Mini-loco: Rekken en verschuiven van exp. functies Mini-loco: bepaal procentuele veranderng of factor Mini-loco: rekenen met procent en factor Mini-loco: Formules met breuken, algebra
 
Mini-loco: Rechte lijnen, formule en grafiek Mini-loco: machten, rekenregels (2) Mini-loco: machten, rekenregels Mini-loco: Kansrekenen, vaas met ballen
 
Mini-loco: Procent en groeifactor Mini-loco: Toenamendiagrammen Mini-loco: (Lineair) interpoleren en extrapoleren (alleen gehele getallen) Mini-loco: (Lineair) interpoleren en extrapoleren (ook kommagetallen)
 
Mini-loco: vuistregels van de normale verdeling Mini-loco: Breuken met letters Mini-loco: Venn-diagrammen bij logische operatoren Mini-loco: telproblemen klas 4 wisA/C
 
Mini-loco: rekenregels logaritmen (2) Mini-loco: groeifactor (expon. groei) Mini-loco: rekenregels logaritmen Mini-loco: rekenregels machten