Een geschiedenis van het getal: NULDE versie (augustus 2012)

Omschrijving Lesmodule
Een geschiedenis van het getal, lesmodule vernieuwde programma vwo wisC.

Deze nulde versie is nog 'ongeredigeerd' en bevat ontelbare (tik)foutjes!

Met deze lesmodule wordt gepoogd de volgende eindtermen uit het nieuwe examenprogramma vwo wisC (vanaf 2015) te tackelen:

Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden
2. De kandidaat kent van enkele wiskundige onderwerpen de ontwikkeling vanuit een cultuurhistorische context.


Oorspronkelijk omvatte het examenprogramma bij de eerste pilots een uitgebreidere omschrijving en had dit subdomein een verder uitgewerkte invulling:
Getallen in historisch perspectief plaatsen; denk hierbij aan pi, de gulden snede en de rij van Fibonacci.

Dáárvoor heb ik destijds dit materiaal geschreven.
Inmiddels is dit 'geschrapt' uit het examenprogramma.
Maar het is zeker de moeite waard om met de leerlingen aan de historische ontwikkeling van getallen te werken! Werkt zeer motiverend!

Nulde versie, augustus 2012

Iets anders, maar ook voor vwo-wisC Pilot:

Commentaar is welkom! Stuur mij een mailtje!